:
SYARAT KEMASUKAN PELAJAR
Share:


Untuk membolehkan bakal pelajar mendaftar dengan SRITI Darul Hadis Tasek Gelugor, syarat-syarat ini haruslah dipenuhi:

  • Berumur sekurang-kurangnya 7 tahun
  • Mempunyai minat dan keinginan yang tinggi untuk belajar
  • Mempunyai rekod disiplin dan akhlak yang baik
  • Boleh membaca jawi dan rumi
  • Telah selesai Iqra & Nurul Quran satu keutamaan
  • Boleh membaca Al-Quran dengan baik dan Lancar satu keutamaan
  • permohonan secara Online
  • Hadir temuduga dan lulus temuduga